Informace pro akcionáře

Informace PRO AKCIONÁŘE (a k valným hromadám) naleznete v zabezpečené sekci pro akcionáře.

Účetní závěrka za rok 2021 - Zemědělská společnost Bystřice a.s.

Valná hromada Zemědělské společnosti "Bystřice" a.s.

Oznámení pro akcionáře