Rostlinná výroba

Společnost hospodaří v řepařské výrobní oblasti. Strategickým cílem a zaměřením je pěstování potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, cukrovky, řepky olejné a kukuřice na zrno. Dalším zaměřením je produkce krmných plodin pro vlastní živočišnou výrobu a výroba osiv obilovin a trav.

Pro zajištění potřeb živočišné výroby je pěstována převážně vojtěška na senáž a kukuřice na siláž, doplňkově mačkané zrno.

Celková výměra zemědělské půdy činí 1795 hektarů. Orná půda se nachází v těchto katastrálních územích: Kratonohy, Michnovka, Puchlovice, Boharyně, Zvíkov nad Bystřicí, Trnava, Kosičky, Radostov, Roudnice, Dobřenice, Staré Nechanice a Kunčice u Nechanic.

Obvyklá struktura výroby:

  • Pšenice ozimá: 550 hektarů, výnos 7 t/ha
  • Ječmen jarní: 150 hektarů, výnos 5,0 t/ha
  • Řepka ozimá: 230 hektarů, výnos 3,8 t/ha
  • Cukrovka: 140 hektarů, výnos 75 t/ha
  • Kukuřice zrno: 120 hektarů, výnos 9,5 t/ha
  • Na ostatní ploše jsou pěstovány plodiny pro potřeby živočišné výroby.

Celým pěstitelský proces zahrnující pracovní postupy, využívání strojových technologií, přístup ke hnojení a využití poznatků v ochraně rostlin proti nemocem a škůdcům, se prolíná přístup zohledňující šetrnost k životnímu prostředí.

V souladu s uvedeným se nám daří dosahovat i lepších výnosových výsledků. Pro oblast ochrany rostlin je charakteristické využití moderních pesticidů s vysokou účinností a bez negativních dopadů na životní prostředí.

Výživa rostlin probíhá v režimu tzv. precizního zemědělství, pro které je charakteristické nasazení moderních strojů a technologií, které zajišťují cílenou aplikaci hnojiv a tím úsporu v množství použitých hnojiv. V této oblasti spolupracuje naše společnost s firmou Agropodnik Hradec Králové, která zajišťuje půdní rozbory s cílem zjistit obsahy základních živin v půdě. Na základě této služby dochází k cílenému doplnění variabilní dávkou hnojiva pomocí využití moderních navigačních technologií (GPS). Aplikace je prováděna zčásti ve službě a částečně vlastními stroji. V základním hnojení je též využíváno lihovarnických výpalků, které navyšují organickou hmotu v půdě a navíc se jedná o zcela ekologické hnojivo.

Strojová vybavenost umožňuje výraznou soběstačnost v zajišťování přípravy a zpracování půdy, setí, ochraně rostlin.

V uvedených pracovních postupech společnost může nabídnout i využití strojů ve službě na pozemcích jiných farmářů. Sklizňové práce jsou zajišťovány převážně nákupem služeb.