Živočišná výroba

Živočišná výroba v ZS Kratonohy a.s. se aktuálně zaměřuje na chov holštýnského skotu spojeného s výrobou mléka a hovězího masa.

Chov skotu je soustředěn ve střediscích :

  • Boharyně – mléčná farma – výroba mléka, odchov telat a mladého skotu. Ustájení volné v nové produkční hale, stádo je rozdělené do reprodukčních skupin. Paralelní dojírna 2×16 ks technologií DeLaval.  V roce 2020 byl zprovozněn nový teletník pro odchov 160 ks telat.
  • Kratonohy – výkrm býků do hmotnosti 400kg
  • Zvíkov – odchov a zapouštění jalovic
  • Obědovice – výkrm býků od hmotnosti  400kg
  • Puchlovice – středisko skladů objemných a jadrných krmiv

Současné základní stádo skotu tvoří 470 ks dojnic s průměrnou produkcí mléka v kontrole užitkovosti 10 608 kg,  4,28 % tuku a 3,39 % bílkoviny. Při následném šlechtění se zaměřujeme především na zvýšení užitkovosti stáda při zachování stávající výše mléčných složek, dobré reprodukce a zdravotního stavu. V této otázce spolupracujeme se společností Chovservis a.s., Tekro s.r.o. a VVS Verměřovice.

Na uvedených farmách je v současnosti ustájeno celkem 760 ks telat, mladého skotu a býků.

THP střediska ŽV:

  • Vedoucí ŽV: Jiří Bydžovský
  • Provozní zootechnik: Josef Kašpar 
  • Provozní zootechnik: Michal Jadrný