Živočišná výroba

Živočišná výroba v ZS Kratonohy a.s. se aktuálně zaměřuje na chov holštýnského skotu spojeného s výrobou mléka a hovězího masa.

Chov skotu je soustředěn ve střediscích :

  • Boharyně – mléčná farma – výroba mléka a odchov telat a mladého skotu. Ustájení volné ve stelivové stáji, stádo je rozdělené do reprodukčních skupin. Ribinová dojírna 2×7 s technologií DeLaval.
  • Kratonohy – výkrm býků do hmotnosti 400kg
  • Zvíkov – odchov a zapouštění jalovic
  • Obědovice – výkrm býků od hmotnosti  400kg
  • Puchlovice – středisko skladů objemných a jadrných krmiv

Současné základní stádo skotu tvoří 310 ks dojnic s průměrnou produkcí mléka v kontrole užitkovosti 9 560kg , 3,63 % tuku a 3,23 % bílkoviny. Při následném šlechtění se zaměřujeme především na zvýšení užitkovosti stáda při zachování stávající výše mléčných složek. V této otázce spolupracujeme se společností Chovservis a.s. a VVS Verměřovice.

Společnost pracuje s mléčnou kvótou ve výši 2.820.837 kg mléka (tj. 2.746.677 litrů). Roční výroba v roce 2014 činila 2.748.386 lt a roční dodávka 2.662.305 lt

Na uvedených farmách je v současnosti ustájeno celkem 580ks telat, mladého skotu a býků.

Roční dodávka jatečného skotu činila 184 tun živé hmotnosti. V současnosti akciová společnost nakupuje 50-60ks zástavových červenostrakatých býčků ročně.

THP střediska ŽV:

  • Vedoucí ŽV: Ing.Stanislav Trnka +420 603 857 903
  • Provozní zootechnik: Josef Kašpar +420 604 989 238
  • Provozní zootechnik: Petr Lechmann 604 269 904