Informace pro akcionáře

Informace PRO AKCIONÁŘE (a k valným hromadám) naleznete v zabezpečené sekci pro akcionáře.