Těžba štěrkopísku

Lokalita ložiska písku

Ložisko nevyhrazeného nerostu – štěrkopísku, se nachází v katastrálním území Kratonohy, okres Hradec Králové. Příjezdová komunikace vede z obce Obědovice – zobrazit na mapě

GPS: 50°10’4.775”N, 15°34’59.606”E (50.167993, 15.583224)

Těžbu štěrkopísků z vody na ložisku Kratonohy provádí současná těžební organizace ZS Kratonohy a.s. (IČO 648 294 21) na základě oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem č.j. 1811/05 z 19.5.2005 a povolení těžby, které vydává Obvodní báňský úřad v Trutnově.

Nabízený sortiment:

 • přírodní drť dt 0/4 (písek tříděný praný) ČSN EN 12 620 + A1, 13 242 +A1,13 043,13139
 • netříděný štěrkopísek (písek netříděný praný)
 • netříděné kamenivo kopané (písek nepraný)
 • přírodní kamenivo ht 8/16 (drobný kačírek) ČSN EN 13043,13 242+A1,12 620+A1
 • směs kameniva mimo normu (kámen hrubý)
 • nadloží (podorničí, zhutnitelná surovina)

Služby:

 • Optimalizovaná nakládka nakladačem CAT 962H s instalovanou váhou.
 • Mostová váha
 • Doprava nabízeného sortimentu nákladními automobily:
  • Tatra 815 (souprava)
  • Scania (souprava)
  • Tatra 158 (souprava+kontejner)
 • Stavební práce kolovými nakladači CAT 938, CAT 962 H, JCB s teleskopem.